Як себе захистити у разі порушення виконання робіт або надання послуг? Частина 2: роботи та послуги з недоліками, пошкодження переданої речі.

18.09.2015статті


Наша компанія продовжує цикл статей, які стосуються захисту прав споживачів, у разі порушення договору про виконання робіт або надання послуг.
У попередній статті ми розглянули права споживача, які пов’язані із невиконанням або порушенням строків виконання договору, а також ті, які пов’язані з можливими додатковими витратами споживача у майбутньому або можуть не задовольнити його потреби.
Сьогодні ж ми зупинимось на правах, які пов’язані із: виявленням недоліків, у тому числі істотних, у виконаній роботі (наданій послузі), а також втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої від споживача для виконання роботи, надання послуги. Розглянемо все по порядку.

Насамперед, необхідно визначитись із поняттям «недолік» у даному аспекті. Під останнім розуміється будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).
У разі виявлення недоліків споживач має право на свій вибір вимагати:
1. Безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк.
2. Відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги).
3. Безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи.
4. Відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.
5. Реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору. Наприклад, Цивільним кодексом України передбачено право розірвати договір в односторонньому порядку.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків у вказаний час - протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.
Слід відзначити, що, звичайно, вибір залежить від ситуації, яка склалась, і від Ваших потреб у тій чи іншій роботі або послузі. Наприклад, в одній із справ споживач звернувся до суду з вимогою про відшкодування збитків, у зв’язку з тим, що пластикові вікна були встановлені неправильно, внаслідок чого у зимовий період на підвіконні утворювався лід та був протяг, і він був змушений звернутися до третьої особи для усунення вказаного недоліку, оскільки виконавець відмовився самостійно його виправити. Суд вказані позовні вимоги задовольнив.
При цьому звертаємо увагу, що при розгляді такої категорії справ суди зважають також і на підтвердження факту наявності недоліку. Так, в одній із справ суд відмовив позивачу у відшкодуванні збитків, оскільки відсутність ретушування обличчя і іншого оброблення весільних фотографій тільки за пред’явлення фотографій не є доказом наявності недоліків, оскільки немає підтвердження того, що такі роботи взагалі замовлялись.

Наступний аспект, який буде розглянутий, - це виявлення істотних недоліків у роботі або послузі. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виконавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків.
Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків - протягом десяти років.
Звертаємо увагу, що, виходячи із судової практики, доказати наявність істотного недоліку досить складно, і це потребує, як правило, спеціальних досліджень. Так, в одній із справ в якості істотного недоліку розглядалось випаровування шкідливих речовин з виготовлених меблів, внаслідок чого був неприємний запах. Такий недолік не можна було усунути ніяким чином, оскільки це було пов’язано з порушенням технології виробництва, але для встановлення цього факту в суді потрібно було відповідне підтвердження висновком експерта.

Не менш важливим є і розуміння своїх прав, у випадку якщо виконавець втратив, зіпсував чи пошкодив речі, які Ви йому передали. У такому разі він зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки. Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг). Найчастіше застосування такого права споживачів відбувається у зв’язку із зіпсуванням речі, яка була віддана у ремонт. Для прикладу можна привести справу, в якій суд зобов’язав виконавця відшкодувати збитки у розмірі 750 грн. за зіпсування піджака, який був відданий у хімчистку, оскільки після неї на піджаку утворились невеликі дірки у двох місцях. Враховуючи знос речі у 50%, суд встановив саме вказану суму відшкодування.

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що, споживач має доволі широке коло прав, у випадку виявлення недоліків у виконаній роботі, наданій послузі, а також можливість вимагати відшкодування збитків, у разі, якщо річ, яку він передав виконавцю, була втрачена, зіпсована чи пошкоджена Але, на жаль, їх реалізація, як і у категоріях прав, які ми розглядали у попередній статті, на практиці самовільно обмежується виконавцем робіт, послуг. На сьогодні поки залишається більш ефективним судовий захист. При цьому звертаємо увагу, що у суді Вам необхідно буде довести, що у виконаній роботі або у наданій послузі наявні недоліки, і не завжди для цього достатньо лише огляду результату виконаної роботи або наданої послуги, особливо якщо це стосується істотних недоліків. Щодо відшкодування збитків за пошкодження, втрату або зіпсування переданої речі, то пам’ятайте, що розмір збитків визначається із врахуванням зносу, і ніхто Вам не буде відшкодовувати кошти за річ як за нову.