Як звільнитись директору ТОВ за власним бажанням?

27.11.2015статті


Якщо Ви директор Товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) і прийняли рішення про те, що Ви хочете звільнитись за власним бажанням, а власники ТОВ всіляко перешкоджають у цьому, то Вам дійсно необхідно набратися терпіння, тому що питання Вашого звільнення непросте і потребуватиме чимало часу. Спробуємо розібратись, як це все-таки втілити у життя. Складність звільнення директора ТОВ за власним бажанням полягає у тому, що він одночасно поєднує у собі статус найманого працівника і виконавчого органу господарського товариства. Відповідно до законодавства директор обирається і відповідно звільняється вищим органом ТОВ - загальними зборами. Саме цей орган є роботодавцем директора, тому саме його директор має повідомити про бажання звільнитись за власним бажанням. Водночас загальні збори не є постійно діючим органом. Вони збираються періодично (за загальним правилом – два рази на рік), а у необхідних випадках - позачергово. При цьому, сам директор може ініціювати позачергове скликання загальних зборів, що прямо передбачено законодавством. Водночас враховуйте, що щодо проведення загальних зборів учасники мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 30 днів, якщо інше не передбачено статутом, а на порядок денний обов’язково має бути поставлено питання про звільнення директора. Тому як Ви зрозуміли, у кращому випадку чекати звільнення необхідно мінімум місяць. Далі розвиток ситуації залежить від того, чи відбуваються загальні збори. Перша складність – це кворум загальних зборів. За правилами, встановленими законодавством, на загальні збори повинні прийти учасники, що володіють не менше 60% статутного капіталу (50% відповідно до змін прийнятих Верховною Радою України прийнятих 24 листопада 2015 року, які не набрали чинності на момент написання статті), що технічно відобразиться пізніше в реєстрі присутніх учасників, в якому останні повинні розписатись. Якщо кворум назбирався, і загальні збори відбуваються, то на них можуть прийняти рішення про Ваше звільнення. Але можливий варіант, що загальні збори відбуваються, але Вас не звільняють. У такому разі застосовується варіант – відпрацювання протягом двох тижнів, як це передбачено Кодексом законів про працю України, з моменту проведення загальних зборів. Водночас, щоб Ви остаточно впевнились у правомірності свого звільнення, Ви можете звернутися до суду. Аналіз судової практики дає можливість констатувати, що рішення, як правило, приймаються на користь працівника. А відмова у задоволенні позову пов’язана з ненаданням доказів. Тому, якщо загальні збори були скликані у відповідності до законодавства і статуту, то перейматись відмовою у позові не варто. Інший же варіант – загальні збори не відбуваються. На перший погляд здається, що директор став заручником патової ситуації. Але насправді і з такої ситуації є вихід. Необхідно звернутися до суду із позовом про визнання особи звільненою з роботи. Але не забувайте, що Ви повинні надати докази того, що Ви зробили все можливе для проведення загальних зборів і Вашої вини у тому, що вони не відбулися немає. Судова практика показує, що суд в якості доказів сприймає: повідомлення про проведення загальних зборів, яке було відправлено рекомендованим листом, реєстр присутніх учасників, який підтверджує відсутність кворуму для проведення загальних зборів тощо. Слід відзначити, що на практиці пропонують також і альтернативний варіант звільнення директора ТОВ за власним бажанням: повідомити кожного з учасника ТОВ про звільнення шляхом відправлення рекомендованого, цінного листа або іншим способом, який підтверджує надсилання відповідного повідомлення, і відрахувати 14 днів з моменту відповідного повідомлення. Деякі ще додатково після двох тижнів пропонують директору самому себе звільнити, про що видати відповідний наказ. На нашу думку, такий варіант не відповідає законодавству, що підтверджується і судовою практикою. Пам’ятайте, кожен окремий учасник ТОВ не втілює у собі загальні збори учасників як орган товариства. До того ж якщо Ви звернетесь у подальшому до суду з позовом про визнання особи звільненою, суд скоріш за все Вам відмовить, у зв’язку з передчасністю такої вимоги, оскільки загальні збори не скликались. А стосовно звільнення себе самого, то це взагалі абсурдна ідея, оскільки як може звільнити сама себе людина, яка не є роботодавцем. Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що звільнення директора ТОВ за власним бажанням потребує багато часу і класично відпрацюванням протягом двох тижнів, як з іншим працівниками, у даному випадку не обійдеться. Пам’ятайте, що для звільнення Вас як директора ТОВ обов’язково необхідно скликати загальні збори, а на порядок денний повинно бути поставлено питання про Ваше звільнення. Навіть якщо Вас і не звільнять на загальних зборах, не варто впадати у відчай, оскільки у Вас завжди є варіант звільнення через суд.