Ведення торгівлі через Інтернет: що нового?

26.02.2016статті


Наша компанія вже присвячувала статтю розгляду питання юридичних тонкощів ведення торгівлі через Інтернет-магазини, але сьогодні ми хочемо повернутися до цієї теми, враховуючи, що нарешті був прийнятий Закон України «Про електронну комерцію», який враховує особливості такої діяльності.

Нагадаємо Вам, що до прийняття вище зазначеного закону, підприємницька діяльність через мережу Інтернет як така не мала законодавчого регулювання. Мається на увазі, що врегулювання відбувалося на загальному рівні без врахування специфіки такої діяльності. Тільки подекуди у законодавстві можна було зустріти норми щодо даного питання. Наприклад, у Законі України «Про захист прав споживачів» укладання договору через мережу Інтернет розглядається як укладання договору на відстані.

Так, що ж нового встановлює Закон України «Про електронну комерцію» для продавців? По-перше, визначається їх правовий статус. Продавець повинен забезпечувати прямий, простий, стабільний доступ інших учасників відносин у цій сфері до такої інформації:
повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи – підприємця (далі – ФОП);
місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання ФОП;
адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;
ЄДРПОУ для юридичної особи або ідентифікаційний код ФОП, або серія та номер паспорта для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного коду та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті;
відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;
щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, - інформація про вартість доставки;
інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

Таким чином, якщо Ви хочете здійснювати діяльність у сфері Інтернет-торгівлі, Вам треба врахувати зазначені вимоги закону. Пам’ятайте, що їх недотримання може призвести у подальшому до притягнення Вас як продавця до відповідальності у розмірі 30% вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.), а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

По-друге, вказаним законом визначаються положення про електронні угоди. Обміну електронними повідомленнями, які містять всі необхідні дані, як правило, достатньо, щоб договір вважався укладеним. Підписуються такі договори тільки у випадках передбачених законодавством або за домовленістю сторін. При цьому, якщо і йде мова про підпис, то про електронний або факсиміле. Звертаємо Вашу увагу також на те, що електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, прирівнюється до письмового договору. Окрім цього, електронні документи (повідомлення), пов’язані з електронним правочином, у суді можуть бути подані як докази.
Таким чином, даними положеннями спрощується, по-перше, ведення документообігу для осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність через Інтернет, а, по-друге, забезпечується захист прав таких осіб на перспективу.

Водночас звертаємо увагу, що покупець від Вас як продавця повинен отримати підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа, який повинен містити такі відомості:
умови і порядок обміну (повернення) товару або відмови від виконання роботи чи надання послуги;
найменування продавця (виконавця, постачальника), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо товару, роботи, послуги;
гарантійні зобов’язання та інформація про інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару або з виконанням роботи чи наданням послуги;
порядок розірвання договору, якщо строк його дії не визначено.

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що, здійснюючи торгівлю через Інтернет-магазин, Вам потрібно враховувати особливості регулювання, які передбачені Законом України «Про електронну комерцію». Пам’ятайте, що зараз Ви сміливо можете укладати електронні правочини і мати первинні документи в електронному вигляді.